Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianutt nutt
alittlepieceofheaven
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatost tost
alittlepieceofheaven

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
alittlepieceofheaven
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaagatiszka agatiszka
alittlepieceofheaven
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianutt nutt
alittlepieceofheaven
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacannellle cannellle
alittlepieceofheaven
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viatost tost
alittlepieceofheaven
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate vianutt nutt
alittlepieceofheaven
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
7974 a8f7 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viaSenyia Senyia
alittlepieceofheaven
North Shore - Hawaii - USA
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatost tost
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake vianutt nutt
alittlepieceofheaven
4931 673e 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaSenyia Senyia
alittlepieceofheaven
Reposted fromrayla rayla viavivre1 vivre1
1466 0a74 500
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
4225 ae8c 500
alittlepieceofheaven
Reposted fromFlau Flau viaiamanartist iamanartist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl