Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxmartii xmartii
alittlepieceofheaven
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatrue-love true-love
alittlepieceofheaven
Storm King Ranger Station // Lake Crescent, WA (3)
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatrue-love true-love
alittlepieceofheaven
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viatrue-love true-love
alittlepieceofheaven
1767 52a0
Reposted fromEtnigos Etnigos viatrue-love true-love

April 17 2018

alittlepieceofheaven
0331 9842 500
Reposted frommyrla myrla viaaanisiowe aanisiowe
9631 a73c
Reposted frombrumous brumous viapatyna patyna
alittlepieceofheaven
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapatyna patyna

April 16 2018

alittlepieceofheaven
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viamesoute mesoute
alittlepieceofheaven
 Ktoś Cię krzywdzi, a Ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
alittlepieceofheaven
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viamesoute mesoute
alittlepieceofheaven
8098 48e4
Reposted fromamelia amelia viamyszkaminnie myszkaminnie
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
6111 5e4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamyszkaminnie myszkaminnie
alittlepieceofheaven
Blizny świadczą o tobie(...) Mówią, że jesteś silna i że przeżyłaś coś, co kogoś innego by zabiło. 
— Gena Showalter
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamyszkaminnie myszkaminnie
alittlepieceofheaven
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka vialavie lavie
alittlepieceofheaven
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaPatij Patij

March 26 2018

3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viapoczekalniadusz poczekalniadusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl