Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

alittlepieceofheaven
9735 6d37 500

September 08 2019

alittlepieceofheaven
Nie jestem pewna. Ile można znieść, zanim się człowiek w końcu rozleci?
— Camilla Läckberg
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahepi hepi
alittlepieceofheaven

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda via000monnnn066 000monnnn066
alittlepieceofheaven
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaavooid avooid
alittlepieceofheaven
0382 1868
alittlepieceofheaven
Pytasz mnie czy ufam ludziom
Mówię, że nie bardzo
— Leh "26"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaWhiltierna Whiltierna
alittlepieceofheaven
6797 f61f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodforsoul foodforsoul
alittlepieceofheaven
2344 5ac3 500
Reposted fromnenya nenya viaWhiltierna Whiltierna
alittlepieceofheaven
4986 a546 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaeyot eyot
alittlepieceofheaven
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
alittlepieceofheaven
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frompaniwer paniwer vianayantara nayantara
alittlepieceofheaven
3343 002a
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viacrux crux
alittlepieceofheaven
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa viacrux crux
alittlepieceofheaven
5272 9332 500
Reposted fromthetemple thetemple viaSilentForest SilentForest
alittlepieceofheaven
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viavacannes vacannes

August 31 2019

alittlepieceofheaven
-To prawda, byłam otoczona...
-Zwłaszcza ciszą. Nigdy nie widziałem kobiety, wokół której byłoby tyle ciszy. Żywa tajemnica chroniona niewidocznym, ale wyczuwalnym murem. Daleka. Niedostępna. 
— E.E.Schmitt
alittlepieceofheaven
4005 f3ed
Reposted fromthirdapril thirdapril viapchamtensyf pchamtensyf
alittlepieceofheaven
1006 9266 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
alittlepieceofheaven
   Ja muszę ci opowiedzieć, bo to mnie męczy, bo nie wiem, co z tym zrobić.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viapchamtensyf pchamtensyf
alittlepieceofheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl