Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viashitsuri shitsuri
Zanim się poddasz - spróbuj.
— (via xwitchell)
alittlepieceofheaven
8411 3418
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viagdziejestola gdziejestola
alittlepieceofheaven
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
alittlepieceofheaven
Każdy z nas ma swoją małą patologię
— usłyszane
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viashitsuri shitsuri
alittlepieceofheaven
To nie to, co się wydarza, cię zmienia, ale to, jak to przeżywasz.
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viashitsuri shitsuri
alittlepieceofheaven
"Old?
I'm not getting old I'm getting dead".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri
alittlepieceofheaven

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viahumane humane
alittlepieceofheaven
4843 63fb 500
Bo mogłem Ci mówić wszystko...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri
2146 145d
Reposted fromjellyfishprince jellyfishprince viaSenyia Senyia
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
9842 2ac1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaviolethill violethill
alittlepieceofheaven
7771 1566 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
alittlepieceofheaven
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaobarzana obarzana
1709 2425
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakobiety kobiety
alittlepieceofheaven
8651 92af 500
alittlepieceofheaven
4501 3399 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafabuleux fabuleux

June 30 2017

alittlepieceofheaven
Reposted fromFlau Flau viarudosci rudosci
alittlepieceofheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl