Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

alittlepieceofheaven
9140 21f7 500
Reposted fromSanthe Santhe viapikkumyy pikkumyy
alittlepieceofheaven
Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens.
— William Wharton - "Ptasiek"
alittlepieceofheaven
Talent to tylko wielka cierpliwość.
— Anatol France
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapikkumyy pikkumyy
alittlepieceofheaven
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy

June 04 2018

alittlepieceofheaven
5165 e7b4
Reposted fromevaaristo evaaristo viahidingtonight hidingtonight

June 03 2018

alittlepieceofheaven
1639 1d8a
alittlepieceofheaven
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— Piotr C. - "Pokolenie Ikea"
Reposted frompanikea panikea viagawwwww gawwwww
alittlepieceofheaven
- Czemu nie śpisz? 
- Analizuję. Życie. Ludzkie serca. Analizuję niebo, które wali gwiazdami w łeb. Analizuję piekło, które może być na ziemi i w człowieku. Czemu nie śpię? Bo tną mnie wspomnienia i krzyże. W oczach pojawiają się tamte twarze. Palą jak łzy.
— Kaja Kowalewska - "Bóg strzelił gola"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako

June 02 2018

3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialittle-things little-things
6990 faba 500
Reposted fromsunlight sunlight vialittle-things little-things
7891 d94b 500

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Reposted fromSkydelan Skydelan viaumierajstad umierajstad
alittlepieceofheaven
3652 f5a6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayoann yoann
alittlepieceofheaven
5819 8f76 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
5841 4342 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

May 16 2018

alittlepieceofheaven
3091 44ea 500
Reposted fromengereksiz engereksiz viatheotherjames theotherjames
alittlepieceofheaven
Reposted fromu-dit u-dit viamy-anxieties my-anxieties
alittlepieceofheaven
6158 17b5
alittlepieceofheaven
3794 b2e8
Reposted from0 0 viaabsolutelyfuckingnot absolutelyfuckingnot
alittlepieceofheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl