Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

alittlepieceofheaven
9130 548d
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaters laters
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
3697 1bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
alittlepieceofheaven
6632 7159
Reposted fromapsikmania apsikmania vialaparisienne laparisienne
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viaIriss Iriss
alittlepieceofheaven
9162 46c9
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viaazazel azazel
9694 ea13 500
Reposted fromMijime Mijime viaIriss Iriss
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viaazazel azazel

March 25 2017

alittlepieceofheaven
8980 5e85
9694 ea13 500
Reposted fromMijime Mijime viarudosci rudosci
5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
alittlepieceofheaven
Bo kiedy ktoś idzie za głosem serca, to dochodzi dokąd chce. Osiąga to co chce. Pod warunkiem, że spróbuje.
— Madagaskar 3 (2012)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaschulz23 schulz23
alittlepieceofheaven
3333 6154
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle
alittlepieceofheaven
9534 56b8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via28mm 28mm
alittlepieceofheaven
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viasilence89 silence89
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasilence89 silence89
alittlepieceofheaven
7305 c29c
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl