Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

alittlepieceofheaven
1510 1ae4
alittlepieceofheaven

On the Edge

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianieobecnosc nieobecnosc
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc

August 05 2018

alittlepieceofheaven
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viakerio kerio

August 04 2018

alittlepieceofheaven

Sprawiasz wrażenie, że jesteś twarda jak skała i że spływają po tobie wszystkie ściemy, ale to serce na dłoni mówi, że jest w tobie o wiele więcej, niż sugerowałaby ta fasada twardzielki.

— K. Bromberg - "Mój zawodnik"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianayantara nayantara
alittlepieceofheaven
3527 5889
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viameredith meredith
alittlepieceofheaven
9780 ffaa 500
alittlepieceofheaven
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaRybciaaa Rybciaaa
alittlepieceofheaven

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRybciaaa Rybciaaa

August 03 2018

alittlepieceofheaven
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
alittlepieceofheaven
7960 b6f0
Reposted frombbiglove bbiglove viaintihar intihar
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
alittlepieceofheaven
7690 60ae
Reposted fromsuits suits viatimetobegin timetobegin
alittlepieceofheaven
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viatimetobegin timetobegin
alittlepieceofheaven
9760 0448
Reposted fromSanthe Santhe viatimetobegin timetobegin
alittlepieceofheaven
Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaEllaElla EllaElla
alittlepieceofheaven
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl