Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

alittlepieceofheaven
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
alittlepieceofheaven

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdybam gdybam
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
-Zrobiło się jakoś pusto wokół mnie.
-Chyba wiem dlaczego..
Już nikt nie potrzebuje od Ciebie pomocy, wszyscy już są szczęśliwi.
— ...
alittlepieceofheaven
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viapoprostuyuki poprostuyuki
alittlepieceofheaven
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaou ou
alittlepieceofheaven
6315 8f10
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viascorpix scorpix
alittlepieceofheaven
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viakillthemwithsmile killthemwithsmile
alittlepieceofheaven
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaemptywardrobe emptywardrobe
alittlepieceofheaven
4760 bc77 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaembrace embrace
alittlepieceofheaven
Reposted fromsalzprinz salzprinz viaembrace embrace
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
6347 8dea
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viajoannna joannna
alittlepieceofheaven
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
alittlepieceofheaven
4143 f517
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
Za wrażliwe mam serce i za wiele wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski - Pamiętnik
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMigotliwa Migotliwa
alittlepieceofheaven
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viaprzeblyski przeblyski
alittlepieceofheaven
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viaSzaszasza Szaszasza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl