Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

alittlepieceofheaven
4905 230a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafilodiseta filodiseta
alittlepieceofheaven
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaBetterPointOfView BetterPointOfView
alittlepieceofheaven
4733 e11b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabreakaway breakaway
0083 a012 500
alittlepieceofheaven
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialunoliel lunoliel
alittlepieceofheaven
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
alittlepieceofheaven
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viaBetterPointOfView BetterPointOfView
I think the saddest thing someone could ever say is ‘please don’t leave me’.
alittlepieceofheaven
9026 89b8 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajethra jethra
alittlepieceofheaven
gdybym uciekła niespodziewanie...
znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
Reposted fromsziiiz sziiiz viazupelnie zupelnie
9960 d210 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
2715 e2cb 500
Reposted fromoutoflove outoflove viazupelnie zupelnie
alittlepieceofheaven
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafckit fckit
alittlepieceofheaven
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein

November 12 2017

alittlepieceofheaven
I żeby ktoś teraz przyszedł, zadzwonił do drzwi, wziął mnie za rękę, powiedział, że wszystko się ułoży. Że chce spędzać ze mną czas. Wspólnie gotować, pić wino, śmiać się. Chodzić do kina - na głupie filmy też. 
Tak, chcę być najważniejsza. I chcę, by ktoś był dla mnie najważniejszy. 
Hm. O tym drugim marzę nawet bardziej.
— nieistniejące rozmowy z B.
Reposted fromdys dys viaeternia eternia
alittlepieceofheaven
4521 d160
"[...] ciągle na nowo dochodzić prawdy pocałunkami"
Reposted fromi-ann i-ann viaCarmabelle Carmabelle
alittlepieceofheaven

November 09 2017

alittlepieceofheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl