Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

alittlepieceofheaven
5018 818b 500
regen
Reposted fromvolldost volldost viadziom dziom
alittlepieceofheaven
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
alittlepieceofheaven
- Dlaczego nie powiesz tego od razu?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaIzzy721 Izzy721
alittlepieceofheaven
2928 a4b1
Reposted fromsaku saku viadziom dziom

January 01 2018

alittlepieceofheaven
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out vialamujer lamujer
alittlepieceofheaven
Kompost emocjonalny - kiedy chcesz, ale nie chcesz. Tęsknisz, ale widzieć nie chcesz. Wiesz, że bez sensu, ale i tak płaczesz. Wiesz, że nawet jak wróci, to przez tydzień albo miesiąc będzie dobrze, a później znowu źle, ale i tak masz nadzieję, że tym razem już będzie dobrze. Nie będzie. I nie rycz. Nie tęsknij. Wiem, nie da się.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viaeternaljourney eternaljourney
alittlepieceofheaven
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablaxkseoul blaxkseoul
alittlepieceofheaven
8962 f1b0 500
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney

December 28 2017

alittlepieceofheaven
Każdy z nas może nagle spotkać osobę, która od razu wydaje się niesłychanie bliska. Jej widok, głos, wszystko pozostawia olbrzymi wpływ. Nie można zapomnieć takiej osoby.
— Zbigniew Lew-Starowicz
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
4576 6c74
alittlepieceofheaven
5128 69ee
alittlepieceofheaven
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajoannna joannna
alittlepieceofheaven
1228 33ae 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadontforgetme dontforgetme
alittlepieceofheaven
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viapralina pralina
alittlepieceofheaven
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viamrymrumru mrymrumru
4008 6d20
alittlepieceofheaven
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viadontforgetme dontforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl