Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

alittlepieceofheaven
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viarisa risa
alittlepieceofheaven
Ten rodzaj ludzi ginie też teraz, i myślę, że jakiś dzisiejszy naturalista mógłby powiedzieć o nich, że z góry są na śmierć skazani, bo przychodzą na świat z wadą serca - za dużo kochają.
— Henryk Sienkiewicz – Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianiskowo niskowo
alittlepieceofheaven
6125 fdd6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaohhwell ohhwell
alittlepieceofheaven

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"
alittlepieceofheaven
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath – Listy do domu
Reposted fromzabka zabka viatopkoo topkoo
alittlepieceofheaven
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead viatopkoo topkoo
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
alittlepieceofheaven
9317 57fc
Reposted fromcocomove cocomove viarisa risa
alittlepieceofheaven
9729 e03d 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viarisa risa

January 15 2018

alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viathenatuss thenatuss
alittlepieceofheaven
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viastraycat straycat
alittlepieceofheaven
Reposted fromparagonyprawdy paragonyprawdy vianutt nutt
alittlepieceofheaven
2942 8dfa
alittlepieceofheaven
5581 d669 500
Reposted fromwinter-mood winter-mood viasatyra satyra
alittlepieceofheaven
Na pewno czułeś kiedyś wielki strach
Że oto mija twój najlepszy czas
— Coma
Reposted fromnazwazdupy nazwazdupy vianutt nutt
alittlepieceofheaven
4143 5319 500
Reposted fromavgp avgp viaeternaljourney eternaljourney
6096 9868 500
Reposted fromrawriot rawriot viajaggal jaggal
alittlepieceofheaven
http://33.media.tumblr.com/4861614669f958eee6b6d8d9da2e3920/tumblr_ni0j7bHgn21qhaqvxo1_500.gif
http://38.media.tumblr.com/2f40028603de7e01f5c20069fce3fc86/tumblr_ni0j7bHgn21qhaqvxo2_500.gif
Want.
Reposted fromjaskier jaskier viamistermagic mistermagic
alittlepieceofheaven
6145 9ae4 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamistermagic mistermagic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl