Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

alittlepieceofheaven
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viasstefania sstefania
alittlepieceofheaven
Reposted fromshakeme shakeme vianissena nissena
alittlepieceofheaven
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka
alittlepieceofheaven
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman

September 30 2018

alittlepieceofheaven
2414 80ab 500
Reposted fromtwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie via0 0
alittlepieceofheaven
8937 3016
Reposted from4777727772 4777727772 via0 0
alittlepieceofheaven
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
alittlepieceofheaven
5896 80ff 500
alittlepieceofheaven
3760 d5d9
Reposted fromipo ipo
alittlepieceofheaven
Reposted frommrrru mrrru
alittlepieceofheaven
0983 4870
Reposted fromkarahippie karahippie viaftmo ftmo
alittlepieceofheaven
1090 6d04 500
Reposted fromrichardth richardth viaftmo ftmo
alittlepieceofheaven
Po jakim czasie zapomina się zapach kogoś, kto nas kochał? 
— Anna Gavalda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
5405 442e
Reposted fromkniepuder kniepuder viagnocco gnocco
alittlepieceofheaven
6669 b28a
Reposted fromamelia amelia viaDangerousHope DangerousHope
alittlepieceofheaven
2490 51e4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialily24 lily24
alittlepieceofheaven
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak vialily24 lily24
alittlepieceofheaven
(...) chodziłam po ziemi jak naszprycowana i chyba pierwszy raz w życiu byłam szczęśliwa. Zaufałam, uwierzyłam do samego końca, czułam się bezpieczna, nie potrafiłam się na niego złościć, uczyłam się gotować i czekać na niego z ziemniakami, chciałam dać mu wszystko
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate vialonelyjulia lonelyjulia
alittlepieceofheaven
2162 0770
Reposted fromolaosa olaosa vialonelyjulia lonelyjulia
alittlepieceofheaven
Reposted fromambermoon ambermoon viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl