Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

alittlepieceofheaven
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
5843 9e2d 500
Reposted fromyikes yikes viajustonebullet justonebullet
alittlepieceofheaven
2323 ed4b
Reposted fromdailylife dailylife viajustmine justmine
alittlepieceofheaven
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustmine justmine
alittlepieceofheaven
5344 01a3
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialovvie lovvie
alittlepieceofheaven
5632 8b43 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaDeiji Deiji
alittlepieceofheaven
6147 1dbf 500
Reposted frommiischa miischa
alittlepieceofheaven

February 06 2020

alittlepieceofheaven
Reposted fromshakeme shakeme viafremde fremde
alittlepieceofheaven
6031 77fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakudi kudi
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
Reposted fromDennkost Dennkost viauumlaut uumlaut
alittlepieceofheaven
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
alittlepieceofheaven
5828 6016
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajankosz jankosz
alittlepieceofheaven
5033 e3af 500
Reposted fromhrafn hrafn viaquotez quotez
alittlepieceofheaven
1808 c02b 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viainsidemyheart insidemyheart
alittlepieceofheaven
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viafremde fremde
alittlepieceofheaven
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viafremde fremde
alittlepieceofheaven
Dawno temu nauczyłam się, że powstrzymywanie łez jest mniej bolesne niż płacz.
— „Pan Romantyczny” Leisa Rayven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl